Zarys Dziejów Sokolstwa Niżańskiego

Cena: 40,00

Oprawa: twarda
Format: 80×11 mm
Stron: 144
Rok wydania: 2021

Kategoria: Tagi: , , , ,

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku w listopadzie 2021 r. wydało swoją najnowszą publikację pod tytułem Zarys dziejów sokolstwa niżańskiego (1903–1939). Jej autorką jest Karolina Kutyła.

Monografia wpisuje się w nurt badawczy, który jest coraz częściej obecny w pracach historycznych, wpisując się w tematykę „małych ojczyzn”. Publikacja przybliża dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nisku, które miało nieoceniony wkład w rozwój sportu, było wspaniałym animatorem działań kulturalnych, a przede wszystkim wychowało szeregi niżańskiej młodzieży w duchu patriotycznym, która zdała egzamin w walkach o odzyskanie niepodległości Polski.

Tło dla opowieści o działalności niżańskiej organizacji stanowi historia powstania, działalności i idei przyświecających ruchowi sokolemu na ziemiach polskich. Z kolejnych  kart dowiedzieć się można, jak wyglądały początki ruchu sokolego w Nisku, jak rozwijała się działalność stowarzyszenia na niwie sportowej, kulturalno-oświatowej i patriotycznej.

W publikacji przedstawione są wiadomości, do których dotarli dotychczasowi badacze tematu oraz fakty ustalone niedawno, dzięki owocnym poszukiwaniom poczynionym w archiwalnej prasie. Mimo, że ocalało niewiele materiałów źródłowych, udało się wypełnić kilka białych plam i naszkicować pełniejszy obraz niżańskiej organizacji. Podróż w czasie ułatwiają liczne fotografie ilustrujące przedstawiane treści.

Karolina Kutyła

Mgr filozofii, absolwentka KUL w Lublinie. Od 2018 roku pracuje w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, w którym pełni funkcję koordynatora Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Autorka czasowych wystaw o tematyce historycznej i prezentujących dorobek lokalnych twórców. Jest też autorką stałych wystaw, m.in.: „Poddasze pełne wspomnień” (GOKSTiR w Jarocinie), „Jest takie miejsce... Nisko – osada, wieś królewska, dobra kameralne, powiat, miasto” (NCHiT w Nisku), historia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nisku (NCK „Sokół” w Nisku). Należy do zespołu redakcyjnego „Niżańskiego Zeszytu Historycznego”. Tworzy projekty edukacyjne z zakresu historii lokalnej.

Copyright © Księgarnia SZTAFETA. Wszystkie prawa zastrzeżone.