Stanisław Bereś patronem szkoły

Cena: 20,00

Oprawa: miękka
Format: 170×230 mm
Stron: 274
Rok wydania: 2021

Kategoria: Tagi: , , ,

Stanisław Bereś patronem szkoły w 70-lecie szkoły Elektrycznej w Nisku.

Autor

Antoni Piędel

Doc. dr inż. Antoni PIĘDEL – doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania, mgr inż. elektryk. Długoletni nauczyciel, w latach 1975–2006 wicedyrektor i dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W latach 1987–1991 członek Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Szkoła Zawodowa”. Od 1998 do 2002 wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Nisku i od 2002 do 2006 wykładowca Politechniki Radomskiej. Od 2006 do 2011 prorektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli. Od 2007 roku w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie na stanowisku docenta, w latach 2011–2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego w Nisku. Od 2016 na mocy uchwały Senatu WSBiO został Honorowym Dziekanem WZ w Nisku. Autor lub współautor 12 książek i monografii; ponad 60 publikacji krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w 11 konferencjach międzynarodowych i 32 krajowych. Zainteresowanie: zarządzaniem, energetycznym, ekonomicznym i społecznym, zagrożeniami, etyką i edukacją.

Czesław Korczak

Mgr matematyki, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1960–1968 nauczyciel matematyki w Zasadniczej Szkole i Technikum Elektrycznym w Nisku. W latach 1968–1971 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, a od 1971 do 1973 nauczyciel matematyki w tej szkole i wizytator przedmiotowo-metodyczny matematyki. W 1973 roku był zastępcą inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania Powiatowej Rady Narodowej w Nisku. W latach 1974–1981 wizytator szkolnictwa podstawowego i średniego Urzędu Miasta i Powiatu w Stalowej Woli, a następnie Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Stalowej Woli. W roku 1982 powołany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu i Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Rzeszowie na stanowisko nauczyciela-metodyka matematyki. Od 1984 do 1990 roku wizytator, a od 1989 roku kierownik Działu Kształcenia w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu. Od 1990 do 1996 roku nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Elektrycznych w Nisku. Współautor książki „Stanisław Bereś – nauczyciel, żołnierz września, jeniec wojenny. Dyrektor Szkoły Elektrycznej w Nisku”. Zmarł 29 stycznia 2021 roku i został pochowany na cmentarzu w Nisku.

Konrad Krzyżak

Dr nauk humanistycznych w zakresie historii, magister historii, specjalność nauczycielska, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z 1995 roku, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z 2001 roku. Studia doktoranckie odbył w latach 2001–2006 w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i w tym samym roku obronił pracę doktorską. Wykładowca akademicki w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i ALMAMER Wyższa Szkoła w Warszawie. Od 2012 do 2020 roku adiunkt w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Nisku. Od 2020 roku wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli. Autor i współautor 4 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu bezpieczeństwa, historii i zagadnień politologicznych. Od kilku lat podejmuje problematykę historii lokalnej zarówno w wydawanych artykułach jak i w wystąpieniach wygłaszanych na konferencjach naukowych odbywających się z jego uczestnictwem.

Copyright © Księgarnia SZTAFETA. Wszystkie prawa zastrzeżone.