Śmierć w blasku gromnicznej świecy

Cena: 45,00

Najnowsza pozycja Wydawnictwa Sztafeta „Śmierć w blasku gromnicznej świecy” autorstwa Dionizego Garbacza i Tadeusza Zycha. Książka opowiada o tragicznych wydarzeniach z 2 lutego 1944 roku, kiedy to w dzień święta Matki Bożej Gromnicznej oddziały SS, Wehrmachtu i policji wsparte przez ukraińskich kolaborantów doszczętnie spaliły sześć wsi: Borów, Szczecyn, Wólkę Szczecką, Łążek Zaklikowski, Łążek Chwałowski  i Karasiówkę. Zamordowano wówczas od 800 do 1300 Polaków, w tym kobiety i dzieci.

We wsi Borów zniszczono wówczas ponad 200 gospodarstw. Wśród ofiar pacyfikacji znajdują się mieszkańcy Zaklikowa, Starych i Nowych Baraków oraz innych okolicznych miejscowości.

To była prawdopodobnie najbrutalniejsza akcja pacyfikacyjna przeprowadzona przez Niemców na polskiej wsi. 2 lutego 1944 roku Niemcy i ich pomocnicy przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję wymierzoną w polskie wsie położone w zachodniej części Lasów Janowskich.

Autor

Dionizy Garbacz

Urodził się w Kurzynie Wielkiej w 1940 r. Odbył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował jako nauczyciel języka polskiego w przeworskim liceum a potem w Hucie Stalowa Wola w redakcji gazety zakładowej. W stanie wojennym w 1982 r. zdjęty ze stanowiska red. naczelnego gazety i internowany. Jako dziennikarz pracował w redakcji „Sanu” i „Dziennika Obywatelskiego A-Z”. Był pomysłodawcą i organizatorem Wydawnictwa Sztafeta, którego został pierwszym prezesem. Za swoją pracę literacką, wydawniczą i dziennikarską był wielokrotnie nagradzany. W 1978 r. się jego broszura „Huta Stalowa Wola 1938-1978”. W 1987 roku w niezależnym obiegu wydał wspólnie ze Stefanem Bratkowskim i Marianem M. Drozdowskim książeczkę „Stalowa wola narodu polskiego”. Napisał i wydał kilkadziesiąt książek, m.in. są to: pięciotomowa i trzytomowa monografia Stalowej Woli, „Wołyniak, legenda prawdziwa”, „Żołnierze Wołyniaka”, „Okupacja i konspiracja w Stalowej Woli”, „W kleszczach czerwonych” (wspólnie Andrzejem Zagórskim), „Spotkanie z wielkim przemysłem. Huta Stalowa Wola 1938-1998”, „Eugeniusz Kwiatkowski w Stalowej Woli”, „Przechodniu pochyl czoła”,seria publikacji poświęconej katyńczykom z regionu. Jego prace historyczne były publikowane w krajowych wydaniach książkowych i periodykach, artykuły dziennikarskie ukazywały się w wielu czasopismach, a w okresie stanu wojennego w prasie podziemnej i polonijnej. Jest autorem kilkudziesięciu scenariuszy i reżyserem filmów dokumentalnych o tematyce regionalnej, m.in.: „Papież w Stalowej Woli”, „Wołyniak”. Mieszka w Stalowej Woli.

Tadeusz Franciszek Zych

Ur. w 1960 r. doktor habilitowany, historyk, absolwent KUL. Straszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Rzeszowskim w Katedrze Nauk Humanistyczno-Społecznych. Założyciel i prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Inicjator i wydawca „Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych”. Autor wielu prac historycznych związanych z Tarnobrzegiem. Specjalizuje się w historii najnowszej oraz historii gospodarczej.

Copyright © Księgarnia SZTAFETA. Wszystkie prawa zastrzeżone.