Prenumerata

Zamów prenumeratę Tygodnika Sztafeta na rok 2019 !

Prenumerata:
* kwartalna – 36,40 zł brutto
* półroczna – 72,80 zł brutto
* roczna – 145,60 zł brutto

 

Zamówienia można składać telefonicznie pod nr tel. 15 810 94 00, mailowo: sztafeta.wysokinska@gmail.com lub osobiście w sekretariacie redakcji Sztafety. Płatność można dokonywać gotówką w kasie redakcji lub przelewem na poniższe konto (w tytule należy wpisać rodzaj prenumeraty).

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola
Nadsański Bank Spółdzielczy: 56-94300006-0000308520000001

 

! Zamawiając prenumeratę gazety bezpośrednio w wydawnictwie pamiętaj, że obowiązuje osobisty odbiór tygodnika Sztafeta w podanych niżej redakcjach: 

Redakcja tygodnika Sztafeta, ul. 1 Sierpnia 12, Stalowa Wola, sekretariat
Redakcja w Nisku, Dom Nauczyciela ZNP ul. Kościuszki 8, pok. 203

Copyright © Księgarnia SZTAFETA. Wszystkie prawa zastrzeżone.