sztafeta.ksiegarnia@gmail.com    15 810 94 00

Kontakt

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000196725 REGON: 830020023 NIP: 865-000-37-63
Kapitał zakładowy Spółki – 95.000 zł

Nadsański Bank Spółdzielczy: 56-94300006-0000308520000001

Pola oznaczone * są wymagane