Zbigniew Janusz

Dziennikarz, poeta. Ur. się w 1951 r. w Przemyślu. Jako poeta zadebiutował w wieku 21 lat na łamach „Życia Przemyskiego”. W 1980 roku opuścił rodzinne miasto i osiedlił się w Nowej Sarzynie, gdzie podjął pracę w tamtejszym Zakładzie Doświadczalnym Silikonów. W kilka lat później podjął pracę w gazecie zakładowej Huty Stalowa Wola. Wiersze swoje publikował w różnych pismach m.in. w „Nowinach”, „Prometeju”, „Poezji”, „Sztafecie”. W 1980 roku ukazał się jego debiutancki tomik wierszy „Chłopiec w wysokiej trawie” (Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów), w pięć lat później wydał następny tomik „Grzebanie w piasku” (KAW Rzeszów 1985). W 1992 r. nakładem Społecznego Wydawnictwa Historycznego wydano następny zbiór poezji „Sanktuarium”. Czwarty zbiór wierszy „Plecami do okna” wydało Wydawnictwo Sztafeta w 1998 r.
Redaktor wydania i autor wstępu do kilkudziesięciu tomików poetyckich. Juror w konkursach poetyckich, m.in. w Międzynarodowych Spotkaniach Poetów w Nowej Sarzynie „Wrzeciono”, którego był współorganizatorem.
Pracował w Wydawnictwie Sztafeta jako dziennikarz, był kierownikiem redakcji w Leżajsku. Na łamach tygodnika „Sztafeta” poruszał sprawy społeczne, dużo pisał o sporcie. Przez wiele lat prowadził rubrykę „Witryna poetycka”. Członek Związku Literatów Polskich.

Copyright © Księgarnia SZTAFETA. Wszystkie prawa zastrzeżone.