Tadeusz Franciszek Zych

Ur. w 1960 r. doktor habilitowany, historyk, absolwent KUL. Straszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Rzeszowskim w Katedrze Nauk Humanistyczno-Społecznych. Założyciel i prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Inicjator i wydawca „Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych”. Autor wielu prac historycznych związanych z Tarnobrzegiem. Specjalizuje się w historii najnowszej oraz historii gospodarczej.

Copyright © Księgarnia SZTAFETA. Wszystkie prawa zastrzeżone.