Eugeniusz Pawlas

Lekarz, legionista. Urodził się w Dzikowie w 1890 roku. W Legionach znalazł się po krótkim interwale w armii austriacko-węgierskiej. Był tam pomocnikiem lekarza w 2. pułku strzelców tyrolskich, następnie służył w szpitalu epidemiologicznym w Nowym Targu. Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego został przydzielony do 4 pułku huzarów. Od 1 lipca 1916 roku był naczelnym lekarzem 3 pułku piechoty Legionów.
Przeżycia i obserwacje obejmujące okres od 1 grudnia 1914 roku aż do 5 lipca 1916 roku spisał w diariuszu. Służył w tym czasie w Nowym Targu, Jarosławiu, Bełżcu, Serchowie. W pamiętniku zapisał zmagania z trudnymi warunkami bytowymi, chorobami, z których leczył żołnierzy.
Po wojnie przeszedł do rezerwy. Pracował w Tarnobrzegu jako lekarz cywilny. Nazywany był Judymem, a to za sprawą swojego wyjątkowego społecznego zaangażowania. Zmarł przedwcześnie, w 1937 roku.

Copyright © Księgarnia SZTAFETA. Wszystkie prawa zastrzeżone.