Czesław Korczak

Mgr matematyki, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1960–1968 nauczyciel matematyki w Zasadniczej Szkole i Technikum Elektrycznym w Nisku. W latach 1968–1971 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, a od 1971 do 1973 nauczyciel matematyki w tej szkole i wizytator przedmiotowo-metodyczny matematyki. W 1973 roku był zastępcą inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania Powiatowej Rady Narodowej w Nisku. W latach 1974–1981 wizytator szkolnictwa podstawowego i średniego Urzędu Miasta i Powiatu w Stalowej Woli, a następnie Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Stalowej Woli. W roku 1982 powołany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu i Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Rzeszowie na stanowisko nauczyciela-metodyka matematyki. Od 1984 do 1990 roku wizytator, a od 1989 roku kierownik Działu Kształcenia w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu. Od 1990 do 1996 roku nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Elektrycznych w Nisku. Współautor książki „Stanisław Bereś – nauczyciel, żołnierz września, jeniec wojenny. Dyrektor Szkoły Elektrycznej w Nisku”.
Zmarł 29 stycznia 2021 roku i został pochowany na cmentarzu w Nisku.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

Copyright © Księgarnia SZTAFETA. Wszystkie prawa zastrzeżone.