Bogdan Stangrodzki

Ur. się w 1948 r. w Ciechanowie. Studia medyczne odbył w Warszawie. Jako poeta zadebiutował w 1992 r. na łamach tygodnika Sztafeta. Jest członkiem Unii Polskich Pisarzy – Lekarzy, która wydała dwa pierwsze jego tomiki poezji „Zapłakały gwiazdy” (1997) i „Gałązka świtu” (1998). W Wydawnictwie Sztafeta ukazały się następne jego dwa tomiku wierszy „Ułomki z Mlecznej Drogi” (2000) i „Czas nirwany czas nadziei” (2001). Ponadto publikował wiersze w prasie regionalnej i krajowej, był wyróżniany i nagradzany w konkursach poetyckich.
Jest lekarzem psychiatrą, mieszka w Stalowej Woli.

Copyright © Księgarnia SZTAFETA. Wszystkie prawa zastrzeżone.