Antoni Piędel

Doc. dr inż. Antoni PIĘDEL – doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania, mgr inż. elektryk. Długoletni nauczyciel, w latach 1975–2006 wicedyrektor i dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W latach 1987–1991 członek Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Szkoła Zawodowa”. Od 1998 do 2002 wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Nisku i od 2002 do 2006 wykładowca Politechniki Radomskiej. Od 2006 do 2011 prorektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli. Od 2007 roku w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie na stanowisku docenta, w latach 2011–2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego w Nisku. Od 2016 na mocy uchwały Senatu WSBiO został Honorowym Dziekanem WZ w Nisku.

Autor lub współautor 12 książek i monografii; ponad 60 publikacji krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w 11 konferencjach międzynarodowych i 32 krajowych. Zainteresowanie: zarządzaniem, energetycznym, ekonomicznym i społecznym, zagrożeniami, etyką i edukacją.

Copyright © Księgarnia SZTAFETA. Wszystkie prawa zastrzeżone.